Skip to content

Katarzyna Owczarek

Katarzyna Owczarek (Kosowicz)
PhD Student
Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
E-mail: katarzyna.kosowicz [AT] uj.edu.pl

Research interests

  • Virus entry

 

Publications
Show More

    1. A Milewska, P Nowak, K Owczarek, A Szczepanski, M Zarebski, A Hoang-Bujnowicz, K Berniak, J Wojarski, S Zeglen, Z Baster, Z Rajfur, K Pyrc (2017) Entry of human coronavirus NL63 to the cell. Journal of virology. 92(3). pii: e01933-17.
    2. Milewska A, Kaminski K, Ciejka J, Kosowicz K, Zeglen S, Wojarski J, Nowakowska M, Szczubialka K¥, Pyrc K¥ (2016) HTCC: broad range inhibitor of coronavirus entry. PLoS One. 11(6):e0156552.